Tamamlayıcı Mal Nedir? | Tamamlayıcı Mallara Örnek

Tamamlayıcı mal nedir? Tamamlayıcı mallara örnek olarak neler verilebilir? Diğerine değer katan ürünlere tamamlayıcı mal denmektedir. Yani daha fazla A malının kullanımı daha fazla B malının kullanımını doğuruyorsa iki mal (A ve B) tamamlayıcıdır.

Örneğin bir dvd player kullanabilmek için dvd satın almanız gerekir. Böylelikle dvd player kullanımının artması aynı zamanda dvd kullanımını da arttıracaktır. İşte bu mallara tam tamamlayıcı mallar diyoruz. Çünkü aralarındaki bağ güçlü ve birinin kullanımı diğerinin kullanımını da gerektiriyor.

Tam tamamlayıcı mallar arasındaki bağ birçok farklı yönden incelenebilir. Örneğin tamamlayıcı mallardan birinin fiyatı düştüğünde diğer mala olan talep artıyorsa bu varlıklar tamamlayıcı ürünlere örnek olarak gösterilebilir.

Adından da anlaşılacağı üzere tamamlayıcı malları açıklayabilmek için iki farklı ürüne ihtiyacımız vardır. İktisat derslerinde de sık sık duyduğunuz ikame ve tamamlayıcı mallar hayatın her alanında karşımıza çıkar. Peki tamamlayıcı mallara örnek olarak neleri verebiliriz?

Tamamlayıcı mallara örnek verecek olursak; bir teknoloji mağazasına gittiğinizi düşünün. Bu mağazadan bir bilgisayar almak istediğinizde yanında mouse, klavye, kulaklık ve daha bir çok ilişkili ürün ile karşılaşırız. Günün sonunda ise evimize döndüğümüzde bir bilgisayar almaya gidip birçok farklı ürün ve bilgisayara yazılım aldığımızı fark ederiz. Tamamlayıcı mallarda da tam olarak bu şekilde olur.

Bir ürünü satın almak istediğinizde diğer ürünü de almak durumunda kalıyorsanız burada tamamlayıcı mallardan söz edebiliriz. Peki kapsamlıca bakacak olursak tamamlayıcı mal ne demek? Tamamlayıcı mal grafiği bize ne ifade ediyor?

Tüm bu soruların cevabını yazımın içinde bulabileceksiniz.

Tamamlayıcı Mal Nedir?

Tamamlayıcı mal; bir ürünün diğer bir ürüne değer katmasıdır şeklinde ifade edilebilir. Bu malları açıklarken genellikle tamamlayıcı mal örnekleri üzerinden ilerleyerek konuyu daha somut bir şekilde ele alacağız.

Tamamlayıcı mallar da tıpkı ikame mallar gibi iki ürün arasındaki bağı ifade eder. İkame mallar; birbirinin yerini alabilen malları ifade eder. Tamamlayıcı mallar ise bunun tam zıttıdır. İki ürünün birlikte kullanılması olarak ifade ettiğimiz tamamlayıcı mal, firmaların da bir pazarlama stratejisi olarak sıkça karşımıza çıkar.

Bir markete gittiğinizi varsayın. Markette seçtiğiniz bir ürünün yanında diğer ilgili ürünler olur. Bunlar genellikle ürünler arasındaki bağ düşünülerek dizayn edilir. Mesela bir makarna reyonuna gidip makarna almak istediğinizde hemen etrafında bulunan soslara da denk gelirsiniz. İşte bu soslar ve makarna arasındaki ilişkiyi tamamlayıcı mal örnekleri arasında verebiliriz.

Yine bir tamamlayıcı mal örneği olarak da telefon ve telefon kılıbını verebiliriz. X model telefonumuzun olduğunu farz edelim. Burada X model telefonun fiyatlarındaki artış telefon kılıflarının taleplerinin azalmasına neden olacaktır. Çünkü telefon fiyatları artacağı için daha az kişi telefon alabilecek ve daha az kişinin telefonu olduğu için daha az kaba ihtiyaç olacaktır.

Elbette tamamlayıcı mallar farklı türlerde olabilir. Bir araba-benzin arasındaki ilişkiyi güçlü tamamlayıcı mallar olarak açıklayabiliriz. Çünkü bir malın fiyatındaki artış diğer malın talebini azaltacaktır. Nasıl mı?

tamamlayıcı mallara örnek

Benzin fiyatlarında bir yükseliş meydana geldiğini düşünün. Bu, arabalara olan talebi azaltır. Bunun nedeni artan benzin fiyatları nedeniyle daha az kişinin araba almasıdır. Yine aynı şekilde benzin fiyatlarında düşüş olduğunu varsayın. Bu durumda da arabaya olan talep artacaktır. İşte, iki maldan birini kullanmak için diğerine ihtiyaç duyuyorsanız bunu güçlü tamamlayıcı mallar şeklinde ifade ederiz.

Güçlü tamamlayıcı mallardan birini kullanmak istediğinizde diğerinin kullanımı zorunlu hale gelmelidir. Benzin-araba ilişkisinde olduğu gibi. Burada benzin olmadan araba kullanılamaz ve yine aynı şekilde araba olmadan benzin de bir işe yaramaz.

Her tamamlayıcı mal bu şekilde güçlü bir ilişkiye sahip olmayabilir. Örneğin çay ile şeker tamamlayıcı mal örneklerimizdendir. Burada şeker olmadan çay içmek de çay olmadan şeker kullanmak da mümkün olabilir. Aralarındaki bağ güçlü olsa da buradaki ilişkide birinin kullanımı diğerinin kullanımını zorunlu kılmaz. İşte bu tarz bağı olan mallara da zayıf tamamlayıcı mallar denir.

İkame Mal ve Tamamlayıcı Mal Arasındaki Farklar Neler?

İkame mal; bir varlığın yerine kullanılabilen başka bir varlığı ifade eder. Anlam olarak tamamlayıcı mallar ile tamamen zıtlardır çünkü ikame mallarda iki ürün birbirinin yerine geçebilir. Tamamlayıcı mallarda ise iki üründen birini kullanıyorsanız diğerini de kullanmalısınız.

İkame mal örnekleri olarak; tereyağ-margarin verilebilir. Örneğin ben evimde tereyağ yoksa onun yerine margarin kullanabilirim. İkisi aynı ürün değiller fakat ikisi aynı amaca hizmet ediyorlar.

İkame mallar ile tamamlayıcı mallar arasındaki en büyük fark; ikame mallarda bir ürünün fiyatına gelen artış ile diğer ürüne olan talep de artar. Tamamlayıcı mallarda ise. bir ürünün fiyatı artıyorsa diğer ürüne olan talebi azaltacaktır.

Tamamlayıcı Mallara Örnek

Tamamlayıcı mallara örnek olarak güçlü ve zayıf tamamlayıcı mallar verilebilir. Fakat her ikisi de farklı bir tür olduğu için ikisini de ayrı ayrı açıklayacağım.

İlk olarak güçlü tamamlayıcı mal örnekleri ile başlayalım.

Güçlü Tamamlayıcı Mal Örnekleri

Güçlü tamamlayıcı mal örnekleri verirken yukarıda da açıkladığım üzere; bir malın kullanımının diğer malın kullanımını zorunlu kıldığı ilişkileri göz önünde bulunduracağız.

Burada bir malın kullanılabilmesi için diğer malın kullanımına da ihtiyaç vardır. Güçlü tamamlayıcı arasındaki ilişki daha kuvvetli ve yakındır.

Güçlü tamamlayıcı mallara örnek:

  • araba-benzin
  • playstation-oyun
  • telefon- sim kart

gibi mallar verilebilir. Tamamlayıcı mallarda bir ürünün fiyatındaki artış diğer ürüne olan talebi azaltmaktadır. Bu durumda dvd fiyatları artarsa dvd player talepleri de azalır. İşte bu ilişki tamamlayıcı mallara örnek verilebilir.

Zayıf Tamamlayıcı Mal Örnekleri

Zayıf tamamlayıcı mallara örnek verirken birinin kullanımının diğerinin kullanımını zorunlu kılmadığı bağı ifade eder. Zayıf tamamlayıcı mallar fiyat artışlarından sınırlı bir şekilde etkilenirler.

Zayıf tamamlayıcı mallar fiyatlardaki artışa duyarlı değildir yani bir malın fiyatlarında yükseliş olduğunda diğer mala olan talepte belirgin bir değişim yaşanmaz.

Zayıf Tamamlayıcı Mal Örnekleri:

  • pancake- bal
  • makarna- ketçap
  • çay- şeker

Bu örneklerde görüldüğü üzere zayıf tamamlayıcı mal örnekleri birbirinin satışını etkileyen ürünlerden oluşmaz. Yani yukarıda verdiğim ikililer arasından birinin fiyatındaki düşüş diğerinin talebini belirgin oranda etkilemeyecektir.

Güçlü tamamlayıcı mallara örnek verirken de bu durumu açıkladık. Benzin fiyatları artarsa arabalara olan talep azalacaktır. Fakat yukarıda örnek verdiğimiz şekilde ketçap fiyatındaki artış makarna satışlarını etkilemeyecek veya yok denilecek kadar az etkileyecektir.

Firmalar Tamamlayıcı Malları Nasıl Kullanır?

Bir markete girdiğinizi düşünün. Onlarca markanın onlarca ürünü ile karşı karşıyasınız. Müşteriler neyi alacaklarına karar verecekleri reyona geldiklerinde onlara alacakları ürün ile ilişkili malları da gösterirler. Burada firmalar olası ilgili satışları da gerçekleştirerek daha fazla ürün satabilmeyi amaçlar.

Makarnanın satıldığı reyonun yakınına ketçap mayonez koymak vb. şeyler de en bilinen örneklerinden biridir. Bir iktisat teriminden yola çıkılarak yapılan dokunuşlar müşterilerin karar verme ve satın alma süreçlerini etkileyebilir. Örneğin bir dvd player alırken de dvd satın almanız zorunlu hale gelir.

tamamlayıcı mal örnekBunlardan hariç firmaların tamamlayıcı mal örnekleri de yeni bir strateji geliştirmede firmalara yardımcı olur. Yazının en başında tamamlayıcı mallar arasında nasıl bir denge var demiştik?

Bir varlıktaki fiyat artıyorsa diğer ürüne olan talep düşer ya da diğer seçenek olan; bir malın fiyatı düştüğünde diğer mala olan talep artar.

İşte tam da bu örnekte olduğu gibi iktisat tamamlayıcı mallar gibi ufak terimleri bilmekle dahi hayatımızı kolaylaştırmaya yarayan yollar sunar.

Tamamlayıcı Mal Grafiği Nasıl Olur?

Firma yukarıdaki bağlantıdan yola çıkarak playstation- playstation oyunu fiyatlarında bir güncelleme yaparak playstation fiyatlarını düşürür ve böylelikle playstation oyunlarına olan talep artar. Bu, tam tamamlayıcı mallarda rastladığımız bir ilişki türüdür. Aşağıdaki tamamlayıcı mal grafiği de bunu göstermekte.

tamamlayıcı mallar

Yukarıda da gördüğünüz üzere playstation fiyatlarında bir düşüş meydana gelmesi ile birlikte playstation oyunlarına olan talepte bir yükseliş meydana gelmiştir. Çünkü tamamlayıcı mallarda negatif bir ilişki söz konusudur. Bir ürünün fiyatı düşüyorsa diğer ürünün talebi artacaktır.

İşte yüksek fiyata playstation satarak istediği karı elde edemeyen bir firma playstation fiyatlarını düşürerek bu tamamlayıcı mallara olan talebi arttırmış olur. Tamamlayıcı mal grafiği de bu tarz iktisadi bilgileri hayatımın her alanına entegre edebileceğimizi gösterir.

Sık Sorulan Sorular

Tamamlayıcı ürün nedir? Tamamlayıcı mal örnekleri ile ikame mal örnekleri nelerdir? Tamamlayıcı mal grafiği nasıl olur? Bu gibi soruları zaten yazımın içinde işlemiştik.

Bu başlığın altında ise konumuz ile alakalı aklınıza takılabilecek bir kaç soruyu kısa kısa cevaplayacağız.

Tamamlayıcı Ürün Nedir?

Tamamlayıcı mal ya da tamamlayıcı ürün, birbirinin satışını doğrudan etkileyen ve aralarında negatif ilişki olan bir bağdır. Tamamlayıcı ürünlerden birinin fiyatı artarsa, diğer ürüne olan talep de azalır. Bu negatif ilişki tamamlayıcı malların hepsinde geçerlidir.

Tamamlayıcı mallara örnek verdiğimizde de görürüz ki bir malın kullanımı için diğer malın kullanımına da ihtiyaç vardır.

Tam Tamamlayıcı Mallar Nelerdir?

Tam tamamlayıcı mallar adından da anlaşıldığı üzere birinin kullanımı için diğerinin kullanımına da ihtiyaç duyulan mallardır. Araba-benzin, dvd player-dvd bunun örnekleri arasında verilebilir.

Tam tamamlayıcı malların arasında güçlü ve yakın bir bağ vardır. Bu nedenle de fiyatlarda meydana gelen değişimlere karşı hassas olurlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here